پماد ماری گلد

پماد ماری گلد

شکل دارویی:

 پماد 15 گرمی

موارد مصرف:

 التهابات پوستی شامل:

  • گزش حشرات
  • آفتاب سوختگی
  • ادرار سوختگی کودکان
  • اگزما

آثار درمانی:

  • کاهش ادم و قرمزی ناشی از التهاب
  • کاهش سوزش و خارش ناشی از التهاب
  • تسریع ترمیم
  • کاتالوگ ماریگلد